03 sie

Główne metody dezynfekcji

Dla przypomnienia, dezynfekcja może być zarówno profilaktyczna jak i ogniskowa. Ta ostatnia z kolei dzieli się na dezynfekcję bieżącą i końcową.

Profilaktyczna dezynfekcja jest przeprowadzana w celu zapobiegania pojawieniu się i rozprzestrzenianiu patogenu w środowisku. Dezynfekcja miejscowa przeprowadzana jest wokół zainfekowanego pacjenta (bieżąca) oraz po jego odizolowaniu, wypisaniu lub przeniesieniu na inny oddział (dezynfekcja końcowa).

Jakie metody są stosowane do przeprowadzania dezynfekcji?

Istnieje pięć głównych metod dezynfekcji: chemiczna, fizyczna, mechaniczna, biologiczna i kombinowana. Każda z tych metod jest stosowana w praktyce samodzielnie lub w połączeniu z innymi.

Chemiczna metoda dezynfekcji

Dezynfekcja https://centrumdezynfekcji.pl/dezynfekcja/ chemiczna jest główną metodą dezynfekcji, która polega na użyciu różnych substancji chemicznych i ich związków do niszczenia patogenów chorobotwórczych i oportunistycznych na powierzchniach, wewnątrz przedmiotów i obiektów w środowisku, jak również w powietrzu i różnych podłożach.

Metoda fizyczna

Dezynfekcja metodą fizyczną odbywa się poprzez poddanie dezynfekowanego przedmiotu działaniu różnych czynników fizycznych: wrzenia, przekłuwania, palenia, wykorzystania promieniowania ultrafioletowego itp.

Podstawą metody fizycznej jest obróbka cieplna. Większość patogennych mikroorganizmów ginie w temperaturze 60-70 ° C, ale ich zarodniki mogą wytrzymać wyższe temperatury.

Metoda dezynfekcji mechanicznej

Dezynfekcja mechaniczna przeprowadzana jest w celu zmniejszenia koncentracji drobnoustrojów na obiektach środowiska zewnętrznego. Metody mechaniczne obejmują czyszczenie na mokro, mycie ręczne, usuwanie zanieczyszczonej warstwy gleby, filtrację wody, odkurzanie itp.

Metody biologiczne i łączone

Biologiczna metoda dezynfekcji polega na niszczeniu patogenów chorób zakaźnych przez drobnoustroje-antagonistów. Antagonizm drobnoustrojów to rodzaj relacji między drobnoustrojami, w której jeden szczep całkowicie niszczy lub hamuje wzrost innego. W nowoczesnej dezynfekcji ta metoda nie jest już stosowana ze względu na jej pracochłonność.

Połączona metoda opiera się na połączeniu kilku z powyższych metod dezynfekcji.